Konstnärlig ledare

Dominik Lukas Vogt, född 1987 i Balzers, Liechtenstein, kom i kontakt med körmusiken som sopran i gosskören i Balzers. Hans hängivna intresse för körmusik förde honom till högskolan i Luzern, där han studerade kördirigering och orgelspel och avlade kandidatexamen. År 2013 avlade han magistersexamen i kördirigering under ledning av professor Markus Utz vid ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste). Samtidigt studerade han orkesterdirigering för Iwan Wassilevski som biämne. Vidare studier förde honom till Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, där han studerade för professor Jörg-Peter Weigle.

Dominik avlade diplomexamen i kördirigering vid Sibelius-Akademin under professor Nils Schweckendieks ledning våren 2017 och fortsätter utforska körlandskapet i Finland.

portrait

Dominik har också deltagit vid ett flertal dirigentkurser utomlands med lärare som Stefan Parkman, Johannes Prinz, Marguerite Brooks, Paul Hillier och Andrew Parrott.
Utöver sitt intresse för körmusiken av Josef Rheinberger, den mest berömda kompositören från Liechtenstein, är Dominik en sann entusiast när det gäller tidig musik och barock.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.